Какво точно означава това да бъдете фрийлансър?

Може би много от вас са чували така модерната напоследък дума фрийлансър, а със сигурност има и такива, които изпълняват подобна дейност. Какво на практика представлява тя? Най-общо това е човек изпълняващ дейност на свободна практика или иначе казано и по–познато у нас – лице упражняващо свободна професия. В последните години се отвориха доста възможности за упражняване на подобен тип дейности, особено чрез развитието на глобалната мрежа. Все по-често се срещат например хора, които извършват различни видове дейности посредством интернет, предоставящи услуги на различни наши, а в много случаи и чуждестранни компании. Работят за фирми извършващи он-лайн дейности и получават възнаграждение за това. Точно на този тип свободна професия ще се спрем в настоящата статия.

Какво е нужно да направите

И така свързали сте се с конкретна фирма, както казах най-често това вече става посредством електронната мрежа, договори ли сте дейностите които ще извършвате както и възнаграждението, което ще получавате за тях. И сега, какво следва от тук нататък? Как трябва да се осигурявате и да облагате дохода си? Нужно ли е да регистрирате фирма? Тези и други въпроси може би ви тормозят, притеснявате се дали всичко ще бъде наред и дали няма да изтървете нещо и да подлежите след това на някакви санкции. В следващите редове ще дам отговор на тези и други въпроси, но все пак ви съветвам преди да започнете дейността си да се консултирате със специалисти в областта на счетоводството и данъчното облагане, тъй като съществуват редица особени случай на които трябва да се обърне по-задълбочено внимание.

Нужно ли е да се регистрирате някъде

Нека разгледаме нещата последователно. Нужна ли ви е фирма – отговорът е НЕ! Това именно е предимството на фрийлансъра – не е нужно да имате фирма за да упражнявате свободна професия. Все пак обаче трябва да се регистрирате като лице упражняващо свободна професия. Трябва да имате регистрация в регистър БУЛСТАТ /в 7-дневен срок от започване на дейността/ в Агенцията по вписванията в населеното място където е постоянният ви адрес, в следствие на което получавате идентификационен код ЕИК, който съвпада с вашето ЕГН.

Осигуряване и данъчно облагане

Идва ред и на следващата стъпка – осигуряването. Тъй като лицата упражняващи свободна професия /фрийлансари/, задължително се осигуряват като Самоосигуряващи се лица, то в същия седем дневен срок е необходимо да подадете декларация в НАП за започване на осигуряването, в която посочвате и точния вид, който сте избрали. До 25-то число на всеки месец сте длъжни да заплатите дължимите си осигуровки за предходния месец като трябва да подадете и декл. Обр.1 в НАП. Как става обаче облагането на получените доходи? Това е не по-малко важен въпрос от този за осигуряването. Длъжни сте да подавате декларация по чл.55 от ЗДДФЛ чрез която авансово да облагате доходите си за първите три тримесечия и да внесете съответните данъци. В края на годината и по-точно до 30 Април на следващата е необходимо да подадете годишна данъчна декларация по чл.50, в която да посочите годишният си доход, внесеният авансово данък и да до внесете данъка за последното тримесечие. Подавате и декларация обр. 6 за начислените през годината осигуровки.

Не рискувайте! Ако не сте сигурни потърсете съвет от професионални консултанти

Както виждате дейността на фрилансъра също има важни моменти отнасящи се до осигуряването и данъчното облагане. Всяко недоглеждане или пропуск от ваша страна биха довели до санкции от съответните данъчни органи. За това ако мислите, че няма да успеете да се справите сами задължително потърсете помощ от специалисти, за да избегнете възможни усложнения за в бъдеще и да бъдете спокойни при осъществяването на избраните от вас дейности.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/