Основни положения

Когато даден човек е безработен и не получава обезщетение от бюрото по труда, ако иска да си запази здравноосигурителните права, то трябва сам да си внася здравната осигуровка. Нейният размер се определя в закона за общественото осигуряване и не може да бъде по-малко от половината от сумата, върху която минимално се осигуряват самоосигуряващите лица. За 2017 г. тази сума е 460.00 лв. Процентът на здравноосигурителната вноска е 8% или минимално безработните лица дължат 18.40 лв. на месец /(460/2)*8%/. Преди да започнат обаче сами да внасят тази здравна застраховка те трябва да подадат Декларация обр. 7. Здравноосигурителните вноски се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца за който се отнасят.

Как сами да попълним платежното си нареждане?

За да внесете дължимата здравна осигуровка вие трябва да попълните платежно нареждане за превод към бюджета -> Бланка. В него е важно да се попълнят коректно:

  • Банковата сметка на НАП:Банкова сметка на НАП
  • Вид плащане:
  • Основание за плащане:Основание за плащане
  • Сумата на здравната осигуровка:Сума на здравната осигурновка
  • Вашите имена и ЕГН:Трите имена и ЕГН
  • Периода, за който се отнася плащането:Период за плащане
  • Коректно попълненото платежно нареждане трябва да изглежда по следният начин:Коректно плащане
  • Самото плащане може да стане по касов път, директно на касите на клон на СиБанк или чрез банков превод от вашата лична сметка.
    Ако плащането е от ваша банкова сметка в посочените полета трябва да попълните вашият IBAN и BIC /номера на вашата банкова сметка/:Номер на ваша банкова сметка

За допълнителни въпроси и оточнения не се колебайте да се свържете с нас.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/