Общи положения

Както знаете Търговският регистър е публичен, като в него задължително е поместена основните данни за всяка една фирма регистрирана на територията на страната. Тук можете да получите информация за вашите настоящи или бъдещи бизнес партньори, както и да научите някои основни неща за тях. Всеки от вас може да иска и да извършва справка за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър. По-долу подробно ще опишем стъпките, чрез които можете да направите една такава справка, за да получите желаната от вас информация.

Как да направим проверка на фирма

  1. Посетете сайта на търговският регистър http://www.brra.bg/;Сайт търговски регистър
  2. В полето „Направете вашата справка“ изберете „По физическо или юридическо лице“;Направете вашата справка
  3. От отворилият се прозорец избирате опцията – Юридическо лице;Опция Юридическо лице
  4. Напишете Булстата на фирмата, която искате да проверите или ако не го знаете можете да напишете и нейното име в полето „Фирма наименование“ (достатъчно е да направите само едното от двете, като справката по булстат е за предпочитане тъй като става най-бързо и точно);Поле Буслтат
  5. Следващата стъпка е да въведете кода или сбора на числата в полето;captcha
  6. Сложете отметка на „включи история“ и след кликване на бутона търси излизат данните за фирмата, която търсите;Опция Включи история
  7. След като кликнете с мишката върху името на фирмата ще ви излезе и подробна информация за нея, както и всички обявени актове.

Важно е да можете правилно да използвате възможностите които Търговският регистър ви предоставя, така ще можете винаги да се подсигурите и да избегнете евентуални бъдещи проблеми свързани с недобросъвестни бизнес партньори.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/