Същност

Все по-голяма популярност набира един иновативен метод за международна онлайн търговия а именно т.нар. Дропшипинг. Основното негово предимство, което го прави и все по-предпочитан, е това че не изисква влагане предварително на средства в закупуване на стоки и поддържане на складови наличности. Това позволява на бъдещите търговци да започнат своят бизнес с значително малък начален капитал, в допълнение те не влагат пари за наем на помещения и заплати на служители, а в същото време пазарат на който предлагат своите стоки на практика е неограничен.

Какво най-общо представлява Дропшипинг търговията: има няколко разновидности, като основният е следният: Търговецът предварително установява отношения с неограничен по брой производители, чиито продукти предлага в своята онлайн платформа. За целта може да се използва както личен сайт, така и някоя от водещите световни платформи като Amazon, eBay, Shopify и др. Когато клиент хареса даден продукт, той заплаща посочената цена на платформата на търговеца (която е формирана от цената на производителя завишена с определена надценка), след това търговеца препраща заявката до производителя, който от своя страна извършва доставката до клиента от името на търговеца. Търговеца превежда сумата която производителя е обявил за своята стока като задържа т.нар. марж на цената или това е надценката която той си е сложил.

 

Счетоводна отчетност и данъчно облагане

Ще разгледаме случай при който търговецът е фирма регистрирана в България и е установила взаимоотношения с производители от чужбина. На първо място преди още да започне дейността си той трябва да се регистрира по ДДС, като най-добрият вариант е на основание чл. 100 от ЗДДС или иначе казано регистрация по желание. Както вече споменахме съществуват няколко разновидности на Дропшипинг търговията които са сходни по между си, подчиняват се на горепосочената рамка, но имат и специфични особености. Основните от тях, който ще разгледаме и в момента са два:

  • Първият вариант е тогава, когато търговеца реално не купува стоката от производителя и след това да я продава на клиента, а по-скоро се явява един вид посредник при сделката. В този случай той рекламира стоките на производителя и в случай на намерен клиент препраща заявката към производителя, който на практика реализира самата продажба за негова сметка и от негово име. В края на всеки месец търговеца фактурира предварително договорена комисионна на производителя на база оборота, който е реализирал за него от привлечените клиенти и реализирани сделки или комисионата формирана от надценката, която търговецът сам е определил в своят магазин . В този случай търговеца реално не извършва чисто търговска дейност а услуга по посредничество. Съгл.чл 21 ал.2 от ЗДДС място на изпълнение на доставката на услуга, когато получател е данъчно задължено лице е мястото където е установен самият получател т.е. извън страната. Тогава сделката е необлагаема съгласно ЗДДС и във фактурата за комисионата не се начислява ДДС. Важно е разбира се да се проверява статута на производителя особено когато става въпрос за страни от ЕС. За производители от ЕС достатъчно е да проверим за валиден VAT номер, което е гаранция за третирането им като ДЗЛ. В някои случаи се използват специален тип компании регистрирани в Обединеното кралство като LP, SLP и др. Дружества които нямат VAT номера и с тях трябва да се внимава.
  • Вторият вариант е този, при който търговецът купува стоката от производителя и я продава на клиента, като самият транспорт се извършва директно от страната, в която е базиран производителя към клиента без стоката никога да влиза на територията на страната. За целите на нашето данъчно облагане съгл. Чл. 17 ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение на доставка на стока, която се превозва е мястото от където фактически започва транспорта при продажбата към клиента т.е. това е отново извън територията на страната. Във фактурата за продажба отново не се начислява ДДС тъй като попада в обхвата на необлагаемите доставки. Тук има някои специфични моменти относно статута на производителя и клиента. Например ако и двете са дружества с валидни VAT номера може да е налице хипотезата за посредник в тристранна операция за търговеца. В повечето случаи обаче крайните клиенти са физически лица, но винаги има и изключения. Важно е в зависимост от конкретният случай да се проверява дали няма търговеца да формира място на стопанска дейност в съответната страна на територията на която е мястото на изпълнение на доставката и дали ще трупа там облагаем оборот за евентуална регистрация по ДДС. Тъй като има много на брой възможни варианти и не можем да обхванем всички в един пример нашият съвет към бъдещите търговци е винаги да проучват добре наета и да използват професионални консултантски услуги преди и по време на извършване на дейността си, тъй като това е сфера, която все повече попада в полезрението на данъчните власти. Важно е да се знае например също и че когато крайните клиенти са ФЛ отпада задължението за издаване на фактура. Продажбите се отразяват и декларират в месечни отчети за продажби, които влизат в дневниците за продажби и месечните ДДС декларации. Има също така и други специфични особености, за които трябва да внимавате преди да се впуснете в тази дейност, тъй като неглижирането им може да доведе до сериозни санкции на един последващ етап при една проверка от данъчните власти.

Вижте също и…

В ДОПЪЛНЕНИЕ ЗА ОНЕЗИ ОТ ВАС КОИТО:

  • Сте решили да се занимавате с този, все повече набиращ сила и популярност, метод за онлайн търговия
  • Искате да развиете всичко това, без да се притеснявате, че нарушавате нормативните уредби
  • За да сте сигурни, че сте спазили всички законови изисквания

Предлагаме ви да закупите нашето подробно Он-лайн ръководство, както и да разберете повече за допълнителните услуги, които ще получите след това от ТУК