Както всички знаем традиционният начин за разплащане /освен директното плащане в брой/ към момента си остава банковият превод. В масовата си част, всеки собственик на бизнес у нас, има собствена фирмена разплащателна сметка в някоя от банките опериращи на територията на страната. Наблюдава се обаче нарастваща тенденция, при която все повече Търговци и доставчици на определени услуги избират алтернативни начини за разплащане с техните клиенти. Основно това са бизнеси, занимаващи се с онлайн търговия или предоставящи услуги он-лайн, но се наблюдават и все повече случай на фирми заети в традиционни отрасли, които предоставят различни варианти за плащане или просто по определени причини избират да не използват нашите банки. Тук ще разгледаме какви задължение поражда това за тях.

Деклариране и отчетност

Едни от най-често използваните платежни методи, които ще разгледаме, в момента са:

  • Използване на акаунти в PayPal
  • Банкови сметки в чужбина чрез Revolut, Paysera, Transferwise и т.н.

Тъй като банките опериращи на територията на страната, са под пряк контрол от БНБ, а също така са и задължени да съдействат на определени държавни органи, като НАП например, а тези в чужбина не, се поражда възможност за възникване на определени злоупотреби от некоректни техни ползватели. Именно поради тази причина бе наложено и задължението, тези платежни системи и банкови сметки в чужбина да бъдат декларирани в БНБ и да подлежат на последващ контрол.

Как става това?

Това, което трябва да направите е първоначално и последващо деклариране.

  • Първоначалното деклариране става чрез подаване на бланка образец СПБ-2 в БНБ. Подаването може да се извърши на място, чрез куриер или по електронен път с КЕП. Ако подавате на място или по куриер, трябва да представите два екземпляра за да може да ви върнат единият със заверка.
  • След като веднъж вече сте декларирали тези обстоятелства, то за вас остава задължението на всяко тримесечие да подавате отчетна форма образец СПБ-5, в която да посочвате най-общо началното салдо към периода, постъпления, плащания и крайно салдо.

Вижте също и…

Дропшипинг търговия – счетоводство, данъчни аспекти и облагане