Skip to main content Skip to search

Финансово – Счетоводна Къща СКОДИ

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги в Стара Загора

Професионално, модерно и качествено счетоводно обслужване, съобразено изцяло с моментната икономическа обстановка и националното данъчното законодателство.

Финансов одит

Финансов одит на фирми

Нашият одиторски подход е разработен на база най-добрите практики, методики и стандарти в областта на независимият финансов одит.

Консултации

Счетоводни консултации

Получавате ефективни и работещи финансови и счетоводни решения за постигане на заложените цели и извличане на оптимални резултати от дейността на Вашият бизнес

Еднократни услуги

За физически лица и фирми

Голам набор от финансово-счетоводни услуги необвързани с абонаментен договор. Винаги най-добрите решения за нашите клиенти.

ПОЛУЧИ СВОЯТА ОФЕРТА

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАШИТЕ УСЛУГИ

  • След сключването на договор за абонаментно обслужване, нашите клиенти получават безплатни консултации по всички въпроси свързани със счетоводното, социалното и данъчно законодателство

  • За нашите клиенти отпадат всички текущи и ежемесечни ангажименти свързани с данъчните и осигурителните институции
  • Спестявате излишни разходи за наемане на  персонал, закупуване и поддържане на професионален софтуер, нормативни бази данни и методически указания
  • Спестявате разходи за обучения и участие в семинари
  • Разполагате с квалифициран и опитен екип
  • Бърза и адекватна реакция на възникнали казуси и въпроси свързани с естеството на вашата дейност

По този начин вие ще намалите своите разходи, ще спестите много от ценното си време и ще насочите енергията си единствено във вашето развитие, като всичко останало е наша отговорност.

„С мисъл за Вашият бизнес…“

Цветан Янчев – Управител и собственик на “СКОДИ“ ЕООДЦветан Янчев – Управител и собственик на “СКОДИ“ ЕООД

КЛИЕНТИ КОИТО НИ СЕ ДОВЕРИХА