Skip to main content Skip to search

Цени

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Месечните цени за абонаментни счетоводни услуги при нас зависят от няколко основни показателя, между които: средномесечен документооборот, брой работници по трудови и граждански договори, продължителност на работния ден и работа на смени, регистрация по ЗДДС, брой банкови сметки, тип на извършваната дейност, водене на склад и др.. Ценовата ни политика е гъвкава и отворена към Клиента, отговаряща на неговите индивидуални потребности и възможности. Стараем се във финансовите отношения с нас да се чувстват еднакво комфортно както големите предприятия, така и малките търговци и физическите лица.

 

ФИНАНСОВ ОДИТ

Цени за извършване на независим финансов одит – по договор с всеки отделен клиент след направена консултация и получаване на необходимите финансови данни за предприятието.