Skip to main content Skip to search

За нас

Финансово – Счетоводна къща СКОДИ

Финансово – Счетоводна къща „СКОДИ” е фирма утвърдила се през годините на пазара на счетоводни и одиторски услуги. Ние залагаме на висок професионализъм в работата, високо качество на предлаганите от нас услуги, лоялно партньорство с нашите клиенти.

Предлагаме модерно и професионално счетоводно обслужване и данъчна отчетност. Фирмата използва последно поколение модерен и текущо актуализиран професионален счетоводен и одиторски софтуер, позволяващ комплексна автоматизация на икономическата дейност на фирми с различни видове дейност и форма на собственост.

Клиентите на счетоводна фирма „СКОДИ” са от различни браншове, което позволява да се получи пълна картина за ефекта от прилагането на действащите счетоводни и данъчни закони и нормативни актове.

Разполагаме с високо мотивиран и квалифициран екип, грижещ се за максималното удовлетворяване изискванията на клиента. Гарантираме лоялност и дискретност.

„С мисъл за Вашият бизнес…“

Цветан Янчев – УправителЦветан Янчев – Управител