След окончателното излизане на Великобритания от ЕС и подписването на споразумението между страните, настъпват и редица промени касаещи тези от вас, които искат да продават на Острова. Част от новите промени засягат пряко онлайн търговията на стоки и именно тях ще разгледаме сега.

От 01.01.2021г. официално Великобритания попада вече в графата на т.нар. „трети страни“ или от данъчна гледна точка това са всички страни извън Общността. За тях вече няма да важат общоевропейските правила за вътреобщностна търговия, на които се подчиняваме и ние като все още равноправен член на ЕС. Тамошната данъчна служба HM Revenue & Customs или още HMRC излезе с официално становище – Changes to VAT treatment of overseas goods sold to customers from 1 January 2021.

В какво основно се изразяват направените промени, засягащи он-лайн търговията?

Най общо казано основната промяна е в режима за данъчно облагане при продажбата на стоки към крайни клиенти физически лица от Обединеното Кралство или това е т.нар. B2C модел. С новите разпоредби е наложен праг от 135 £, като при продажба на стоки или пакет от стоки под тази стойност, възниква задължение на Продавача/Търговеца да се регистрира по ДДС във Великобритания, при което да има валиден UK VAT номер. Това трябва да стане не при достигане на определен праг /както беше до момента с дистанционните продажби/, а още в началото преди да направи и първата си продажба. Отделно от това трябва регулярно да подава декларации пред тамошните власти, чрез които да начислява и декларира дължимото ДДС и разбира се да го плати ефективно, спазвайки съответните законови срокове. Ако стойността е над тези 135 £, тогава задължението за заплащане на ДДС си остава при Получателя/Клиента.

При отчитането на тези продажби възникват и няколко допълнителни хипотези, които ще разгледаме:

  1. Продажба на стоки, които предварително са били внесени и се продават от територията на Великобритания директно през он-лайн магазин собственост на Търговеца – Тук както и до сега си важат отново правилата за предварителна ДДС регистрация на Търговеца, тъй като тук говорим за стоки, при които транспорта започва и завършва в рамките на Обединеното кралство.
  2. Търговец, продава „директно“ на крайни клиенти физически лица, стоки, които се намират извън Великобритания към момента на продажбата – В този случай е валидно новото правило за стойността на стоката. Ако стоката или пакетът стоки е на стойност под 135 £, то тогава Търговецът трябва да има ДДС регистрация и да внесе ДДС в законовите срокове спазвайки и допълнителните изисквания за неговото деклариране.
  3. Ако търговеца не продава през собствен сайт, а използва т.нар Маркетплейс или платформа улесняваща продажбите като са например – eBay, Amazon, Etsy и т. н. картинката е малко по-различна. В този случай законодателството разглежда наличието на две отделни сделки – продажба от Търговеца към Платформата и последваща продажба от Платформата към клиента. Тук отпада задължението за ДДС регистрация на Търговеца и внасяне на данъка, като това задължение се прехвърля на Маркетплейса, който трябва да извърши всички тези процедури. При поръчка от клиент в Checkout страницата той ще бъде информиран че върху стойността на поръчката ще му бъде начислено и удържано ДДС.

В крайна сметка това рефлектира и върху крайният потребител, тъй като какъвто и метод на продажба да се използва, за стоки идващи „отвън“ , вече трябва да се плаща и ДДС-то включено в крайната цена на продукта, а не както до момента, когато имаше вариант това да се избегне.

Стремейки се винаги към по-добро обслужване на нашите клиенти и позовавайки се на дългогодишният си опит и натрупани контакти с наши партньори зад граница, можем да предложим за всички тези от вас, които ще търгуват с крайни клиенти от Острова, извършване на необходимите процедури свързани с ДДС регистрация, отчитане на данъка и подаване на всичко необходимо към компетентната данъчна администрация.

Вижте също и…

Дропшипинг търговия – счетоводство, данъчни аспекти и облагане