Общи положения

Един от основните въпроси при стартиране на нов бизнес е това как да се осигурява управителя на фирмата. Този въпрос вълнува всички, но особено много собствениците на по-малък бизнес, които имат по-ограничени финансови възможности, а в началото на дейността има достатъчно много разходи които трябва да се направят за да може той да стартира и да се развива в правилната насока. Всеки един собственик е различен, има различни виждания, цели и приоритети в начина на развиване на дейността си. Именно за това и отговорът на въпроса как е най-рационално да се осигурява един управител не е еднозначен. В следващите редове ще разгледаме няколкото основни положения които съществуват.

Управител – външно лице, назначен във фирмата

Когато собственикът не желае или няма възможност да осъществява тази дейност пред него винаги съществува възможността да наеме квалифициран и опитен човек на тази длъжност. Опциите в този случай са две:

  • Управителят да бъде назначен чрез сключване на трудов договор – Трудовият договор е изцяло подчинен на Кодекса на труда и спазва всички норми и изисквания записани в него. Тук се спазват всички познати ви може би изисквания, а именно за минимална брутна работна заплата, не по-ниска от минималната определена за страната за съответната година, и минимален осигурителен праг на осигуряване. Този минимален праг на осигуряване е различен, в зависимост от дейността на съответната фирма, но тъй като дейността на управителите попада в първа група на НКПД, то в тази група са и най-високите осигуровки. Осигурителната сума върху която всеки месец се внасят осигуровки винаги е по голямата сума от брутната месечна заплата и минималният осигурителен доход за длъжността.
  • Управителят да бъде назначен чрез сключване на договор за управление – Този договор за разлика от трудовият не кореспондира с Кодекса на труда, а с Търговският закон. Поради това и при него има някои различия отнасящи се главно до определяне на месечното възнаграждение. Тук няма задължение за минимална сума на месечната брутна заплата. Всичко е въпрос на договорка между двете страни, която се заверява с техните подписи. Иначе що се отнася до осигуряването тук правилата са същите както и при трудовите правоотношения.

И в дата случая месечните разходи за заплати и осигуровки се признават за разход на фирмата.

Управител = Собственик

Вторият основен вариант е когато Управителят е собственика на даденото еднолично дружество или един от съдружниците в едно ООД. Тук има също няколко варианта по които може да бъдат уредени отношенията

  • Чрез сключване на договор за управление или трудов договор. Тук положенията са същите както при наемането на външен човек и за това няма да повтаряме отново особеностите тъй като в предходният параграф се спряхме на тази хипотеза.
  • Самоосигуряващо се лице (СОЛ) – Това именно е и съществената разлика. Когато собственика или съдружника реши да бъде едновременно и управител, той може да избере този вариант на осигуряване. Масово е предпочитан от собствениците на малък бизнес тъй като чрез него се спестяват ежемесечни разходи за осигуровки. Осигурителният доход тук се определя на база облагаемият оборот но минималният размер (както и този за новооткрити фирми) е едва 420 лв., което е в пъти по-малко от предните варианти. Като всяко нещо за съжаление и това си има и някои негативни страни. В този случай месечните осигуровки не се признават за разход на фирмата. За да се осигурява собственика като СОЛ той не трябва да получава месечно възнаграждение, при което единственият му доход като физическо лице ще бъде получен евентуално при разпределение на дивиденти от печалбата на дружеството.. Това може да създаде известни проблеми в някои отношения – например при теглене на банкови кредити от физическото лице, при евентуална нужда от доказване на доходи и др.

Вписване на обстоятелства

Които и вариант да бъде избран Управителят (могат да бъдат разбира се и няколко човека , не само един) винаги се вписва в Търговският регистър. Тази информация е публична и всяка промяна трябва да бъде незабавно обявена.

Възможност за избягване на осигуряването

Единственият начин да не се внасят осигуровки от Управителя без значение кой е той – собственик или външно лице, е той да е осигурен на друго място на максималният осигурителен праг, който за 2016 г. е 2 600 лв. . При този случай един човек може да управлява безброй много дружества без да дължи осигуровки в нито едно от тях.

Обобщение

Както сами виждате няма универсален подход. Всичко винаги е строго индивидуално спрямо потребностите и възможностите на всеки от вас. Точно за това трябва да се доверите и да работите с професионалисти с богат опит в счетоводното и трудовото законодателство. Всяка една грешка може в последствие да се окаже прекалено скъпа. От това как ще тръгнете в началото може да зависи и успехът на вашият бизнес като цяло. За това компромиси в това отношение не бива да се правят.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/