Всеки фирмен PayPal акаунт подлежи на деклариране пред БНБ и ежемесечно трябва да се вадят подробни отчети от него, за да може правилно да бъдат разнесени движенията по него. Освен за БНБ, разбира се това е важна информация, която е нужно да изпращате и към фирмата, която се занимава с вашето счетоводство. Правилното отразяване и осчетоводяване на движенията по вашият PayPal акаунт може да ви спести много евентуални проблеми с приходната администрация.

От къде точно, във вашият PayPal акаунт, да извадите този отчет?

  • Стъпка 1 – Разбира се първото нещо, което трябва да направите е да влезете във вашият PayPal акаунт
  • Стъпка 2 – Избирате меню Activity и от там от подменюто Reports, избирате менюто All Reports
  • Стъпка 3 – От страничното меню избирате Statements, след това Custom и от отворилото се подменю настройвате периода, за който се отнася отчета. Това трябва да се прави за всеки календарен месец, разбира се за ваша информация можете да си извадите и отчети за произволни други периоди.
  • Стъпка 4 – Зададеният от вас отчет вече е създаден и се визуализира в полето Custum Statements. Избирате опцията Download, намираща се под формата PDF и вече имате отчета свален на вашият компютър.

Освен този, по преценка на обслужващата ви фирма може да е необходим и Monthly sales report, за по детайлна отчетност на вашият бизнес