Раздвижване на пазара на недвижими имоти

В последно време се наблюдава раздвижване на пазара на недвижими имоти в страната. Все повече хора решават да вложат своите пари в имот, като се наблюдава и покачващ се интерес към ново строящи се сгради, които биват разпродадени още на чертеж далеч преди тяхното актуване и завършване. Ако и вие сте един от тези купувачи и търсите да закупите най-подходящият за вас имот най-добре е да се свържете с агенция за недвижими имоти. Професионалните брокери в нея ще ви консултират как да вложите най-правилно парите си така че да бъдат максимално защитени вашите интереси. НИБОЗ – Недвижими имоти е именно такава агенция изградена от млад екип с достатъчно опит в сделките с недвижима собственост, опериращи на територията на гр. Стара Загора и региона. Качественото обслужване е гарантирано! От своя страна това засилено търсене неминуемо е свързано и с по-голяма активност от страна на строителните компании, които се стремят да реализират повече готови обекти, с което да могат да се възползват от този възходящ пазар. В настоящата статия ще разгледаме един от основните варианти при ново строителство, а именно срещу обезщетение на собствениците на парцела с предварително договорен процент от това, което ще се построи.

Кой са основните моменти?

Ще разгледаме принципа от страната на строителната компания. След като сте намерили подходящия парцел идва много важният момент, в който трябва правилно да се договорите със собственика на имота. Процентът на обезщетението е различен в зависимост от парцела и неговото местонахождение, но най-общо можем да кажем, че варира в границите от 10% до 30%. Разбира се има и изключения, но това са най-често договаряните проценти. Трябва много добре да направите някои предварителни калкулации за да може както се казва „да ви излязат сметките“ в последствие. Нужно е добре да прецените възможностите на парцела и доколко е атрактивен той, каква ще бъде цената, на която ще реализирате продажбите на имотите, себестойност на строителството и редица други фактори, на които няма да се спираме в момента. След като приемем, че добре сте си преценили нещата идва време и за основният въпрос – Как да прехвърлите правото на строеж срещу обезщетение / т.нар. суперфиция/ и какви данъчни и законови задължения възникват при това положение за вас? Разбира се отношенията между страните се уреждат на базата на сключен договор между тях. В договора се посочва прехвърлянето на правото на строеж /от собственика към строителната компания/ срещу придобиване на точно определени и детайлно описани в него имоти, чрез които собственикът на парцела ще бъде обезщетен. Сделката се изповядва нотариално и се издава нотариален акт. Нотариусът извършил суперфицията често се използва в последствие и при продажбата на построените имоти тъй като разполага с цялата документация. Тук обаче възниква основният и най-важен въпрос – Как е правилно да бъде отразено това в строителната компания, какви документи трябва да издаде тя и какви данъци дължи в този случай?

Финансово – счетоводен аспект на сделката

Какво се случва на практика – строителят продава на собственика определени имоти, но за това той няма да получи реално пари в брой а ще му бъде прехвърлено правото на строеж. Т.е. той придобива право на строеж срещу продажба на имоти на същата стойност. При тази операция, въпреки че няма физическа размяна на пари, нашето данъчно законодателство приема /тъй като няма безвъзмездни сделки/, че строителя получава авансово цялата сума /приход/ за продадените имоти. Той е длъжен да издаде за това авансова фактура и тъй като е данъчно регистрирано лице за него се появява задължението да внесе авансово ДДС върху тази сума. Това често са големи суми и обикновено никой не иска да ги внася предварително още преди даже да е започнало самото строителство. Има разбира се и законови способи, чието познаване и правилно прилагане могат да се използват за избягване на това авансово внасяне наведнъж на такива големи суми. За това например може да се направи покупка на правото на строеж от собственика, заедно с допълнителен договор за продажба на имота „на зелено“ при което фактурираното обратно право на строеж е освободена сделка тъй като липсва все още строително разрешение. Може да се фактурира на етапи с което дължимото ДДС да се внася разсрочено във времето на части, които най често се прихващат с покупки на материали и други. Ако сте строителна компания и имате въпроси или не сте сигурни как може да се справите с внасянето на големи данъци при строителство срещу обезщетение винаги можете да се свържете с нас. Ние от Финансово – Счетоводна Къща СКОДИ винаги следим нашите клиенти да бъдат защитени, да получават най- добрите съвети така , че да извличат максимума от дейността си и да не бъдат натоварвани с излишни данъчни тежести поради неправилно прилагане на законовите норми.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/