С настоящият материал ще се опитаме да разгледаме предимствата и недостатъците в данъчното облагане свързани с основните стълбове за реализиране на нашите входящи парични потоци. Най общо казано има два основни начини или източници за придобиване на доходи – работа като нает работник на трудов договор и придобиване на доходи като предприемач-собственик на бизнес /или фриленсър/ работещ чрез собствена фирма. Има разбира се още няколко, но това са двата основни варианта. Разликата при придобиването на доходи при всеки един от тези два варианта се крие в тяхното облагане с данъци.

Работа на трудов договор

При наетият работник на трудов договор всеки месец, когато получава своето възнаграждение на него първо му се одържат всички осигуровки и данък общ доход /около 25%/ и тогава остатъкът му се изплаща под формата на неговата нетна заплата. Това означава, че всеки месец всеки един работник първо плаща една четвърт от заплатата си на държавата под формата на осигуровки и данъци и след това може да разполага с остатъка от нея за своите лични нужди. Има вариант за облекчаване на данъците като вноските за застраховка живот и допълнително здравно осигуряване, допълнително пенсионно осигуряване, но в този случай отново няма да можем да разполагаме текущо с парите си. Все пак е по-добър вариант, защото ги инвестираме в себе си.

Собственик на бизнес

В обратният случай ако извършвате дейност чрез своя собствена фирма, вие можете да се възползвате от редица данъчни облекчения. При този вариант вие не плащате предварително, ежемесечно никакви суми за данъци т.е. можете да разполагате с цялата сума, която сте изкарали като печалба за месеца. Едва в края на годината се прави съпоставка между реализираните приходи и разходи и печалбата се облага с данък. Съществуват обаче редица законови възможности, с които можете да намалите финансовият си резултат и с това да спестите данъци. Има много разходи, които сте направили през годината, които се признават за данъчни цели и с това могат на намалят вашата печалба, амортизациите, които се начисляват на придобитите активи и редица други способи. Разбира се ежемесечно също е необходимо да се осигурявате, но като собственик на бизнес закона позволява да го правите като самоосигуряващо се лице и така също да правите значително по-малки осигурителни вноски.

Какъв е извода?

В заключение можем да обобщим, че спрямо данъчното облагане можем да ползваме много повече преференции и да платим по-малко данъци ако извършваме дейност като собственици на бизнес, а не като наети работници по трудов договор. Разбира се развиването на самостоятелна дейност е един не лек процес и не е за всеки, но в случая разглеждаме само данъчният ефект от двата вида заетост.
Ако решите да се впуснете в света на предприемачите и да развивате самостоятелна дейност можете да се възползвате от специалната ни услуга за стартиращи бизнеси. Подробности научете ТУК.