Сигурни ли сте, че знаете какво означава гражданския договор?

Може би много от вас са чували понятието „граждански договор“ и как много хора препоръчват именно него за уреждане на определен вид взаимоотношения. Но дали сте напълно наясно какво точно означава това понятие, каква е разликата със стандартният трудов договор, какви права и задължения носи той на страните по него? Именно на тези въпроси ще отговорим в следващите редове.

Основни характеристики на гражданският договор. Грешки при неговата употреба

Първо самото название граждански договор е по скоро разговорно и се е наложило в практиката поради по-лесната му разпознаваемост. В трудово-правният свят наименованието на договора уреждащ този род взаимоотношения между страните се нарича – Договор за възлагане. И тук, при неговото сключване, съществуват две страни, които не са вече Работодател и Работник, а Възложител и Изпълнител. Т.нар. граждански договор се сключва най-често за извършване на определен вид работа или услуга, която Възложителят възлага, а Изпълнителят се съгласява да изпълни при съответните договорени в него условия. Много хора бъркат с това, че винаги той може да замести трудовият договор и прибягват към него тъй като той сам по себе си носи някои данъчни облекчения за Възложителя и Изпълнителя. Това обаче съвсем не е правилно! Има много точни определения в закона, които изрично посочват кога може да се използва такъв тип взаимоотношение и кога не. Заблудени, най-вече от неразбирането на неговото естество, много работодатели решават да го използват при наемане на работна сила, което в последствие крие много големи рискове и е носило на редица от тях през годините огромни глоби при извършвани проверки от страна на приходните власти. Тези регистрирани законови нарушения понякога са толкова големи, че има случаи в които дори са водели до прекратяване на дейността и затваряне на фирми. И всичко това заради „компетентните“ съвети на някой хора без ясна представа за нещата, или когато собственика на даден бизнес реши да „спести“ от сключване на договор за професионално обслужване с реномирана фирма и повери всичко в ръцете на човек който му е предложил „много изгодното предложение“, което е примерно със стотина лева по-малко на месец (а в доста случаи и по-малко). За съжаление някои неща се оценят едва когато е вече прекалено късно. За това съветът ми към вас е никога не правете компромис в качеството на фирмата която ще поеме вашето обслужване. Приемете ги като ваш партньор, с помощна на който ще постигате целите си. Икономическата обстановка е достатъчно трудна и сложна, няма смисъл да търпите допълнителни загуби и негативи заради некомпетентно или некачествено обслужване.

Какви са основните разлики между трудовият и гражданският договор?

  • На първо място е срочността. Трудовият договор може да бъде безсрочен, но гражданският задължително е обвързан със срок за извършване на определената работа или услуга.
  • Втората разлика е в заплащането – При трудовият договор имаме минимална работна заплата, докато гражданският договор няма ограничение в размера на възнаграждението. Можете да сключите договори и за 50лв. примерно.
  • Третата и много съществена разлика е работното време и място. При сключването на Трудовият договор съгл. Кодекса на труда е залегнало задължение за определяне на работното време и място на работника, докато при гражданският договор изпълнителят е свободен сам да определя кога и къде да работи, стига да спази уговореният срок за завършване на възложената му задача
  • Осигуряването – тук е също другата голяма разлика между двата вида договори. При трудовият договор всяка професия си има точно определен минимален осигурителен праг. Това е минимума, върху които лицето се осигурява в общия случай за всички осигурителни рискове. При гражданският договор има съществени различия. Тук ако възнаграждението след приспадане на нормативно признатите разходи е по-малко от минималната работна заплата за страната и лицето не е осигурено на друго основание осигуровки не се дължат. Лицето си внася за своя сметка само здравни вноски както е при безработните лица. Също така осигуровки не се дължат и ако Изпълнителят е Едноличен търговец или Самоосигуряващ се. Ако лицето е осигурено на друго основание или получава възнаграждение в размер по-голям от минималната работна заплата след приспадане на нормативните разходи то на него му се одържат и внасят задължителни осигуровки за инвалидност, поради общо заболяване, за старост и смърт и здравноосигурителни вноски.

Ако се колебаете потърсете професионална помощ

Както сами разбирате, а и по-горе вече споменахме Гражданският договор носи редица облекчения, но много внимателно трябва да се преценя кога той може да се използва като законна алтернатива на трудовият и кога не. При констатиране на несъответствия от страна на данъчните власти сключеният граждански договор се смята за прикрит трудов такъв и тогава както казахме санкциите са наистина солидни. Ако не сте сигурни дали можете да се възползвате, във вашият конкретен случай, от предимствата на този вид договорни отношения не се колебайте да се свържете с нас. Ние винаги предлагаме най-добрите решения за нашите клиенти, така че да могат да извлекат максимален ефект за тяхната дейност и същевременно с това да са законово защитени и спокойни.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/