Регистрация на фирма в България от чужденец

Чужденец или чуждестранна фирма, имат пълното право да регистрират своята дейност в България, като в крайна сметка регистрацията на еднолично дружество (ЕООД) или дружество с ограничена отговорност (ООД) нямат никакви разлики по учредяването им, необходими са същите документи и се следват същите стъпки на регистриране, както и на фирма, собственост на български гражданин.

Има ли разлика в правилата за отваряне на фирма за местно лице и чужденец?

Независимо дали става въпрос за местни или за чужди лица, българското законодателство е достатъчно либерално и практически правилата са еднакви за всички. Както регистрацията няма разлика, така и съответно чуждестранните граждани, регистрирали своите фирми на територията на Република България, се ползват със същите права и привилегии що се отнася до плащането на заплати, осигуровки, данъци. Съвсем благоприятно за бизнеса в страната като цяло е да се привличат такива чуждестранни фирми, които да отчитат дейността си в нашата държава, като облекчението за тях е най-вече по отношение на заплатите и данъците. България е страната в Европейския съюз, която има най-ниски данъци, а това е съществен плюс за чуждестранните фирми.

Предимства за отварянето на фирма в България

Нашата страна предлага редица благоприятни условия, които я правят предпочитана страна за отваряне на нов бизнес или прехвърляне на съществуващ такъв от чуждестранни граждани. Някои от основните предимства са:

  • Най-ниският корпоративен данък в ЕС в размер на 10%. Българското данъчно законодателство е изцяло съгласувано с Европейското. Политиката на страната е насочена към създаването на благоприятен климат за чуждестранните инвестиции.
  • След присъединяването на България към Европейският съюз нашата валута е точно фиксирана към еврото EUR/BGN = 1.95583.
  • Процесът по регистрация на нова фирма отнема само няколко дни, при това необходимият капитал е само 1 Евро! Регистрацията по ДДС отнема само около седмица.
  • На-големите европейски банки имат представителства в България. Изградена е много лесна и достъпна система за електронно банкиране.
  • България има подписани спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с 68 страни от цял свят.
  • Отлична стойност на недвижимите имоти и ниски наеми.
  • Квалифицирани служители с ниски разходи за труд и работна заплата.
  • Отлична локация на страната. Разположена е на централен кръстопът между Европа и Азия. Четири пан-европейски транспортни коридори пресичат страната като три от тях правят връзка в София.

Електронното счетоводство е незаменим помощник

Друг плюс е, че благодарение на електронното счетоводство и на съвременните технологии и програми, съответния собственик не е нужно да присъства лично и регистрацията, както и за водене на самото счетоводство, като те могат да бъдат направени дистанционно. Разбира се, образеца от подписа и откриването на учредителна сметка, за които се изисква личното съгласие на собственика, могат да бъдат поети и извършени от упълномощено за целта лице. Единственият проблем, който може да се отчете тук е как и къде да се заверят съответния спесимен и пълномощно. Но и на този въпрос има решение.

Първият вариант, който отнема малко повече време, е да се заверят тези документи пред нотариус в съответната страна на чуждестранния гражданин на неговия език, да се заверят с апостил, след което да се изпратят в България, където се заверяват в МВнР от заклет преводач, който удостоверява истинността на документа.

Другият вариант е директно да се отиде в Консулската служба на Република България в съответната държава, в която се намира чуждестранното лице, и документите да се заверят там. Тук неудобството може да бъде, ако консулската служба се намира далеч от лицето и се налага по-дълго пътуване и евентуален престой.

Друг плюс, който може да се отчете е, че ако в седем дневен срок, който е законовият срок, в който трябва да започне осигуряване след стартиране дейността на фирмата, чужденеца предостави удостоверение А1 за приложимо законодателство, то той може да се освободи от плащане на осигуровки в България, тъй като удостоверява, че приложимото осигурително законодателство става в друга държава-членка на Европейския Съюз.