Както най-вероятно знаете полученият доход от наем е облагаем и получателят му дължи годишен данък в размер на 10% съгласно българското законодателство. Съществуват обаче някои особености при различните случаи на получатели и платци на дохода.

Когато получателят на дохода е юридическо лице

В този случай получателя, наричан още наемодател, е длъжен всеки месец да фактурира наема като издава опростена или данъчна фактура в зависимост от това дали е регистриран или не по закона за ДДС. Така получената годишна данъчна основа от наемите са облага по съответния ред с подаването на годишната данъчна декларация по ЗКПО.

Когато получателят на дохода е физическо лице

  • Тук съществуват две разновидности свързани с облагането:
    Ако платеца на наема е предприятие или самоосигуряващо се лице, тогава той е длъжен да внесе през годината авансово данъка за първите три тримесечия. Наемодателят е длъжен да си подаде годишна данъчна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, в която да си отрази дохода и да си внесе дължимият данък за последното тримесечие в срок до 30 Април на следващата година.
  • Ако платеца на наема не е юридическо или самоосигуряващо се лице, тогава наемодателя е длъжен сам да си внася авансово дължимите суми съгласно законодателството в определените за това срокове.

Необлагаема част

А дали има необлагаема част от тази сума, това може би е нещото което вълнува повечето от вас. Отговорът за радост е ДА! Приспадат се 10% от дохода т. тар. нормативно признати разходи, върху които не се дължи данък. Освен това ако наемодателят има ТЕЛК-ово решение за над 50% неработоспособност може също да се възползва от данъчни облекчения, при които необлагаемата сума може да достигне до 7 920 лв. на година.

За допълнителни въпроси

Съществуват и редица други специфични особености на облагането на доходи от наем. Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас. Ние консултираме и предлагаме финансово – счетоводни услуги на клиенти както от Стара Загора и региона така и от цялата страна. Винаги ще намерим най-доброто законово решение на вашият казус, така че да бъдете максимално защитени и разбира се неощетени.