За да може един собственик на бизнес, независимо колко голям или малък е той, да взима правилни и адекватни решения, огромна роля в тази насока играе добре воденото счетоводство и отговорното отношение на самия счетоводител, и персоналната му ангажираност с всеки негов клиент.
При правилно поддържаното счетоводство, разбира се плюсовете са много, но най-важното е, че конкретния бизнес не дължи плащания от рода на глоби или санкции, заради неплатени данъци или сгрешени документи, а неефективните разходи са сведени до минимум. При грешки от страна на счетоводството обаче, се проявяват доста неблагоприятни последици като например лошо планиране на доставките, забавени плащания, възможност за злоупотреби от доставчици и от персонал.

Съвет: Ползвайте счетоводен софтуер

Доста добър вариант за избягване на такива неблагоприятни счетоводни практики е ползването на счетоводен софтуер, с помощта на който могат да се проследяват всички стопански операции и във всеки един момент собственикът да има детайлна информация относно направените плащания, както и какви постъпления и разходи има до сега. Една от причините за лошото фирмено управление може да е именно ръчното водене на счетоводство, тъй като е възможно да не се вписват редовно някои отчетности и стопански операции, а това неизменно води до възникване на грешки в счетоводната дейност, а от там и в самата дейност на респективната компания.

Недобрите счетоводни практики водят до натрупване на проблеми

При недобрите счетоводни практики, процесът се задвижва като ефекта на домино – ако покупките на фирмата не се отчитат коректно, по време на инвентаризация се отчитат липси и излишъци, а неправилното отчитане на суровините и материалите при инвентаризация влияя върху самото производство, което в последствие рефлектира и върху крайния клиент. Това допълнително може да създаде големи проблеми на собственика, тъй като при неочаквана ревизия от НАП и установени грешки в счетоводната отчетност, се дължат доста сериозни глоби. А може да се окаже, че и собственикът на съответния бизнес дължи наистина доста големи данъци, тъй като има отчетен по-висок приход от реалния.

Неприятните счетоводни грешки влияят като цяло и на отношенията между фирмата, собственика в нейно лице и хората, с които общува – в това число персоналът, клиентите и съответните контрагенти. Грешки във ведомостта, водят до недоволство сред персонала заради загубени социални привилегии. Клиентите могат да са недоволни от неправилно описани цени, грешно издадени фактури. А контрагентите на фирмата няма да са особено доволни, когато плащанията закъснеят. В крайна сметка и те имат график по който работят и отчитат своята дейност, а едно забавяне, особено ако е по-голямо, може да се отрази доста неприятно и в техния процес на работа.