Както вече много от вас, които се занимават активно с електронна търговия, знаят в края на миналата година бяха приети изменения в Наредба №Н-18/2006г, които налагат нови правила за всички он-лайн търговци. Едно от тях е изискването на НАП за създаване на електронен регистър на всички занимаващи се с подобен тип дейност. Съгласно последните изменения в Наредбата Собствениците и ползвателите на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги в срок до 29.06.2019г., а за всички новостартирали търговци това трябва да стане още преди официално да започнат дейността си. След този срок при проверка от данъчните власти и установяване на извършване на подобен тип дейност от търговец, който не е вписан в електронният регистър ще бъдат налагани сериозни глоби.

Как става регистрацията?

Всеки он-лайн търговец трябва да бъде регистриран като попълни и подаде декларация в електронен формат в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията намиращ се на адрес https://inetdec.nra.bg/eservices.html. За да подадете коректно декларацията трабва да притежавате валиден електронен подпис /КЕП/ или да упълномощите друго лице, притежаващо

  1. След като влезете в портала на електронните услуги на НАП избирате – Информация, подавана от лицата по чл. 3 от Наредба №Н-18/2006г., извършващи продажби на стоки/услуги чрез електронен магазин
  2. Отваря се падащо меню от което избирате бутон Попълване
  3. Отваря се екран на който се визуализира самата декларация. Внимателно прочетете и попълнете всички необходими полета с нужната информация за вашият он-лайн магазин и характера на дейността ви
  4. След като попълните всичко необходимо натиснете бутона Проверка и подаване в горният ляв ъгъл

Ако сте активен он-лайн търговец или възнамерявате да стартирате такава дейност можете да се свържете с нас за Безплатна консултация ТУК. Ние ще Ви обясним всичко което Ви интересува подробно така че да сте сигурни че всичко с вашата дейност е изрядно и единственото което е нужно да правите е да развивате бизнеса си. Успех!