Общи положения

В последната една година рекордните ръстове в цената на Биткойн привличат вниманието на все повече хора, които решават да инвестират част от свободните си средства и да се включат в света на криптотърговията. Мненията относно монетите са много и противоречиви – от абсолютна иновация, която ще доведе до смяна на финансовата система, такава каквато я познаваме днес до крайности като – пирамида, балон, измама и т.нат. Всеки разбира се е свободен сам да направи своето проучване по въпроса и да реши, коя от множеството тези да приеме и разбира се дали, как и с колко да се включи в криптосвета. Възможностите за получаване на доходи от криптовалути на този етап са две – чрез добив и чрез търговия. Няма да се спираме в подробности относно плюсовете и минусите на двата варианта, но общото между тях е че в момент, в който решите да трансформирате вашата криптовалута в т.нар. „фиатни“ пари /това са валутите, които днес ние познаваме и използваме за разплащания като Евро, Долар, Паунд, Лев и т.нат./ то по смисъла на нашето данъчно законодателство вие ще реализирате резултат печалба или загуба от продажба на финансови активи.

Какво следва от тук нататък?

В момента ще разгледаме хипотезата че сте реализирали печалба от операции с криптовалути. Тук е мястото , в което да вметна, че ако извършвате тези операции като физическо лице реално загуба от операции с криптовалута може да докажете единствено при търговията. При добив всичко което обърнете от криптовалута във фиатни пари е печалба, тъй като не може да ви се признаят разходите за закупуване на машини, ел. енергия и т.нат. Единственият начин да Ви се признаят тези разходи е ако извършвате добива чрез фирма, а не като физическо лице. И така след като в рамките на календарната година вие сте получили доходи от операции с криптовалута /като физическо лице/, по смисъла на нашето данъчно законодателство за вас идва и задължението да обложите тези данъци чрез коректно попълване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. За да не се налага да облагате цялата сума, а само тази част, която реално ви е печалба трябва да докажете сумите, които първоначално сте вложили за покупка или това е така нареченият документално признат разход за покупката на даденият финансов актив. При доказването на печалбата от търговията с криптовалути трябва да се проследят абсолютно всички сделки така че правилно да се докаже точната сума за облагане. Ако сте закупили няколко единици от дадена валута на различни цени и след това на различни цени те са били продадени за определяне на резултата от сделките се взема средната покупна и средната продажна цена.

Важно уточнение за тези, които търгуват чрез фирми е това, че не се дължи ДДС нито при покупката, нито при последващата продажба на криптовалутите – те са освободени сделки по смисъла на закона!

Печалбата постигната в рамките на календарната година се облага с 10% данък, като за физическите лица това става чрез попълване на приложение 5 от декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ, а при фирмите облагането става съгласно разпоредбите на ЗКПО.

Тъй като този тип операциите с криптовалута са нещо иновативно и понякога трудно проследимо в практиката на НАП съществуват и някои пропуски, които от своя страна дават възможност на редица хора да използват този още не дотам напълно проследим модел, така успяват да „избягат“ от полезрението на данъчната администрация и по този начин да не облагат доходите си. Един от най-масовите начини по който това става в момента е например използването на карти за международни крипто-разплащания.

В заключение

Ние разбира се призоваваме законите да се спазват и всеки занимаващ се с подобен тип търговия да декларира и обложи печалбата си.
Ако имате допълнителни въпроси относно облагането на сделките с криптовалута не се колебайте да се свържете с нас и да получите правилен съвет от професионалисти. И знайте, че търговията с финансови активи крие сериозни рискове, така че ако сте решили да се включите в света на криптофинансите, то винаги инвестирайте само толкова колкото сте склонни да загубите без това драстично да повлияе на вашето финансово състояние!

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/