Законова разпоредба

Много хора задават подобен въпрос и се притесняват дали несъзнателно няма да попаднат в нарушение на ЗДДС или някоя друга нормативна наредба. Случаите, при които едно дружество не е длъжно да издаде фактура при извършване на продажба са подробно изброени в чл. 113 ал.3 от ЗДДС. Именно тук е посочена и хипотезата, при която получател по дадената доставка /клиента/ е данъчно незадължено физическо лице. В този случай няма изрично изискване да се издава фактура при този вид продажба без значение как е направено плащането. С други думи законът дава възможност за неиздаване на фактура в определени случаи, но те не са свързани с това как е извършено плащането, а зависят от това какво е качеството на получателя/клиента.

Как тогава се отразяват тези доставки?

Всички доставки/продажби, за които е позволено неиздаването на данъчна фактура трябва да се декларират чрез издаване на месечен отчет за извършените продажби съгл. Чл. 119 ал.1 от ЗДДС. В него следва да бъдат отразени и всички продажби към физически лица без значение от това дали са платени в брой или по банков път. Отчетът се сътавя най-късно в последният ден на месеца, като по избор дружеството може да изготвя и междинни отчети за своите продажби и за по-малък период, дори ако иска и за всеки ден по отделно. Задължително тези отчети се включват в дневника за продажби и ДДС декларацията за периода.