Да оптимизираме разходите – една от важните цели

Една от основните задачи на всеки мениджър е да намери начини как да оптимизира разходите си, особено ако има начин да се намалят и постоянните /режийни/ разходи. В тази връзка може би всеки собственик на бизнес, който разполага с по-голям персонал, се е питал дали има начин да намали ежемесечните си разходи, които плаща за осигуровки и данъци, без това да засегне интересите на неговите работници. За радост отговорът е положителен. Има съвсем законов и легален начин това да стане и даже да се постигне ефект, при който персоналът е още по-мотивиран и доволен от отношението на собствениците. Как да стане това? Как едновременно да плащате по-малко а вашите работници да бъдат още по-доволни?

Социални придобивки – винаги добра алтернатива

Както често пъти в практиката се случва отговорът, на на пръв поглед сложните въпроси, се оказва много пъти „прост“. Тук този отговор се крие именно във ваучерите за храна. Ваучерите за храна са допълнителни социални придобивки за персонала. Предоставени в размер до 60 лв. на служител са напълно необлагаеми. Те се добавят към възнаграждението на вашите служители, но за тях не дължите нито данъци нито осигуровки. Това е много добър и напълно законов вариант, понеже ако дадете тези възнаграждения като пари, за същите 60лв. вие ще трябва да внесете около 23 лв. данъци и осигуровки за всеки един човек. Не е никак малко нали? Отделно разходът за закупуване на ваучерите, се признава за фирмен разход, така че единствено можете да спечелите при вземането на подобно решение. Съществуват оператори, които са лицензирани да продават такъв тип ваучери с които трябва да сключите договор, за тяхното ежемесечно придобиване. Хубавото на ваучерите предлагани от оператор е това, че те са валидни за много голям брой магазини, което в никакъв случай не ограничава избора на ползвателите им.

Допълнителни предимства при предоставяне на ваучери за храна

Освен положителният финансов ефект за вашата компания, ваучерите за храна ще ви доведат и до допълнителни ползи и преимущества. Някои от тях са:

  • Повишаване мотивацията на служителите – колкото повече допълнителни стимули и възнаграждения получават вашите работници, толкова по-мотивирани за работа ще бъдат те. А какво по-хубаво от доволен персонал, мотивиран и готов да даде максимума от себе си. Редица изследвания показват че такава допълнителна социална придобивка влияе много по – добре на служителите от колкото ако просто завишите заплатите с паричната равностойност на ваучерите.
  • Вашата фирма става много по конкурентоспособна и предпочитана като работодател на пазара на труда – допълнителните стимули подобряват имиджа на компанията и привличат търсещите работа специалисти да се насочват именно към нея.

В крайна сметка едно такова на пръв поглед дребно решение може да повлияе значително върху настроенията вътре в дадената фирма. Това е чудесен пример за мултиплициране на ефекта от едно правилно взето решение, при което и двете страни – работодател и работник са печеливши. В много случай това води дори до значително повишаване на производителността и качеството на предлаганите стоки и услуги от дадена компания. В заключение мога да ви посъветвам като собственик на бизнес винаги да работите с правилните партньори, на които можете да се доверите и да ви консултират във всеки един момент, така че винаги да извличате максимума за вашето развитие. Както казват мъдрите хора – понякога истината се крие в дребните детайли.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/