Записаният капитал – основен въпрос при стартиране на дeйността

Първоначално, когато регистрирате вашата фирма и започвате да развивате някакъв бизнес вие най-вероятно си задавате следният въпрос – Какъв да бъде записаният капитал? Както всеки знае развитието на всяка дейност е свързано с различна по размер първоначална инвестиция. Ще са ви необходими и пари за оборотни средства, така да се каже да „завъртите колелото“. Много хора тук допускат следната грешка – правят груба сметка на необходимите им средства и решават, че това е сумата на капитала, с който трябва да регистрират фирмата си. А дали обаче това е така? Отговорът е категорично НЕ.

Трябва да използвате всички законови предимства

Едно от предимствата на ограничено отговорните дружества е именно това, че физическото лице собственик или съдружник отговаря единствено до размера на дяловата си вноска в капитала. В момента закона позволява дружество да се регистрира с капитал само от 2 лева. Защо тогава сами да увеличавате вашата отговорност след като има и други много по рационални начини за да „вкарате“ нужните средства за стартиране и развитие на своя бизнес. Ще ви дам финансово – счетоводно решение как да постъпите правилно без да пипате капитала си. Всички необходими средства може да внесете от името на собственика или съдружниците без да е необходимо да правите никакви договори или да попълвате нещо повече от приходен ордер. Тъй като законът разграничава физическото от юридическото лице при внасяне на тези средства фирмата на практика задлъжнява към своите собственици. Това ви носи също така бъдещи ползи. След като фирмата развие дейността си и ако всичко се развива по план логиката следва, че ще започнете да генерирате печалби. Всяка печалба в края на отчетния период се облага с 10% корпоративен данък. Освен това както знаете за да разпределите реализираната печалба от дейността си за лично ползване трябва да платите допълнителни 5% данък девидент. Ако обаче собствениците са вложили лични средства първоначално в дружеството както по-горе говорихме, тогава може да избегнете плащането на тези 5% данък. Просто фирмата директно връща заемните от нея средства. Разбира се за да стане това е необходимо и наличието на допълнителни условия като достатъчна касова наличност например.

Вземайте винаги правилните решения

В масовият случай най-добре е да регистрирате фирмата си с 2 лева капитал. Така ще постигнете поне два положителни ефекта – ще намалите личната отговорност на собствениците, както и след време можете да постигнете положителен данъчен ефект като си спестите 5%-ният данък при разпределяне на вашата печалба. Някои смятат, че по-големият капитал ще доведе до един вид по-голям престиж и доверие от вашите партньори, но практиката доказва, че това не е особено вярно. Понякога това дали ще се развиете правилно, особено в първоначалният така труден стадии на стартиране на вашият бизнес, или ще бъдете поредната фирма станала част от черната статистика на провалилите се бизнеси, зависи от това как ще подходите към дребните детайли. За целта е нужно или да познавате в детайли данъчното законодателство и да можете правилно да се възползвате от определени законови „вратички“ или да сключите договор за финансово – счетоводно обслужване с доказани професионалисти в тази област. Правилно взетите решения и коректното прилагане на законодателството, за всеки конкретен случай, е гаранция за това, че вървите по правилният път.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/