Основни положения

Когато търгувате с ваш партньор, от страна членка на Европейският съюз (ЕС), много е важно обстоятелството дали неговата фирма е регистрирана по ДДС или не и дали VAT номера (това е еквивалента на нашият ДДС номер), който ви предоставил е валиден. Както казах това е от основно значение, тъй като е свързано с това дали за вас възниква задължение да платите ДДС върху стойността на сделката или не.

Как можем да направим проверка?

Един от най-лесните и най-бързи начини е като посетите сайта на Европейската комисия и въведете нужните данни. Ще опишем това подробно в няколко стъпки:

Стъпка 1: Посетете страницата на сайта на Европейската комисия, за проверка на VAT номера, като кликнете тук.

Стъпка 2: От падащото меню на Държава-членка на запитващия, изберете България и след това въведете вашият номер по ДДС. Имайте предвид, че символите BG се зареждат автоматично, така че за нас остава да наберете само цифрите от номера.

Въвеждане на VAT

Стъпка 3: От падащото меню Държава членка изберете държавата на вашият бизнес партньор, който искате да проверите и след това в полето номер по ДДС въведете неговият VATномер. Тук също имайте предвид, че при избор на държава, автоматично се зареждат началните буквите от VAT номера и за вас остава само да въведете останалите символи.

Държава членка

Номер по ДДС

Ако всичко с вашият бизнес партньор е изрядно, след натискане на бутон проверка, ще ви се визуализира съобщение с текст „Да, номерът по ДДС е валиден“ както и данните на фирмата.

Валиден номер по ДДС

Ако с VAT номера има проблем или е невалиден, след натискане на бутон проверка, ще получите съобщение с текст „Невалиден ДДС-номер на запитващия“.

Невалиден номер по ДДС

По този начин вие можете да проверите всяка една фирма от ЕС, чиито ДДС номер знаете. Това важи също и за фирми от България. Нашият съвет е винаги при търговска сделка с чужд контрагент, правете тази проверка за да не изпаднете в последствие в една доста неприятна ситуация. Можете също да проверявате и ваши доставчици от България, за които имате съмнения, така ще сте сигурни в правото си на ползване на данъчен кредит при извършена покупка.

За допълнителни въпроси и оточнения не се колебайте да се свържете с нас.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/