Основни положения

В последните години все по-голям брой хора използват различни платформи като Facebook, OLX, BAZAR.BG и други, през които продават всевъзможни вещи. Някои от тях продават лични вещи, които вече не използват, но има и голям брой, които директно извършват търговска дейност. В голям процент от случаите тази дейност е изцяло нелегитимна, тъй като търговците не използват фирми или регистрация като лица на т.нар. свободна професия. В този случай изцяло се заобикаля закона и масово подобни търговци не внасят осигуровки и данъци в бюджета. За тяхно съжаление обаче в нашето законодателство вече има активни процедури, чрез които тази дейност да бъде преустановена и всички, занимаващи се с подобен тип електронна търговия да излязат „на светло“.

Тъй като при нас все още най-масовият вариант на разплащане при поръчки през Интернет си остава Наложеният платеж, именно там насочиха погледа си от приходната администрация. В момента всички куриерски фирми са задължени да подават информация към НАП за изплатените наложени платежи по ЕГН на физически лица. По този начин информацията се изпраща директно и данъчните инспектори виждат получателя на всеки един изплатен наложен платеж в страната. На следващият етап се засича дали съответните лица са подали Годишна данъчна декларация съгл. чл. 50 от ЗДДФЛ, с която да обложат тези свои доходи или не. Към момента на лицата се дава възможност да подадат своите декларации и да внесат дължимите данъци заедно с лихвите за забавянето. На следващ етап се обмисля, лицата който не са изпълнили своите задължения директно да бъдат глобявани. В момента по неофициални данни, на облагане подлежат физическите лица получили наложени платежи през годината в размер над 5 000лв. , като тенденцията е този праг да се понижи за в бъдеще.

Как да отразим прихода от получените наложени платежи от куриерските фирми?

За да декларираме този вид доход трябва да направим следното:

  1. Получените доходи от изплатени наложени платежи се посочват в Приложение 2 на годишната данъчна декларация, а именно – Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ.
  2. Там в Част ІI – Данни за дейността попълваме редовете 1 – Код на основната дейност, съгласно националният класификатор и маркираме ред 5 – Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец.
  3. След това в Част ІІІ – Формиране на облагаемия доход, в точки 1 и 1.1 трябва да посочим общата сума на наложените платежи от справката, която сте получили от Куриерската фирма.
  4. В Част ІV – Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък на ред 21.4 посочваме с отметка, че данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО.

Данъчна ставка и глоби при неизпълнение

Данъкът, който дължите за получените наложени платежи е 15%. При неспазване на законовите изисквания има възможност, при такъв вид укриване на доходи от граждани, да бъде наложена парична глоба до 1000 лв., като освен това пак трябва да се платят дължимия данък заедно с лихвите.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Посоченият пример е базов и показва само отразяването на получените наложени платежи. Освен това обаче, при попълването на Данъчната декларация, трябва да се съобразят още много неща – дали лицето има получени и други доходи през годината, дали е самоосигуряващо се или не и др. За това нашият съвет е винаги да използвате услугите на професионален счетоводител, който да направи това вместо вас и така да ви спести евентуални бъдещи проблеми.

Другият ни съвет към всеки, който е решил да се занимава с някакъв вид търговска дейност – Винаги го правете чрез фирма, тъй като така можете да се възползвате от редица привилегии, които иначе бихте пропуснали, извършвайки дейността като физическо лице. Как да регистрирате фирма, можете да разберете ТУК.