Основни положения

Може би много от вас са се чудели, дали доставчикът, от когото получавате дадена фактура е коректен и дали е осчетоводил тази фактура в неговото счетоводство. Също така почти на всеки се е случвало да забрави някоя разходна фактура или да я намери прекалено късно /особено за фирмите с голям документооборот/ и да не успее да я осчетоводи. По този начин може да се стигне и до момент при който да се изгуби правота на т.нар. Данъчен кредит или иначе казано да не успеете да си върнете платеното ДДС, а и да имате допълнителни проблеми с НАП ако се окаже, че фактурата липсва и не е осчетоводена при доставчика. Има ли вариант, при който можем да направим проверка и да избегнем тези евентуални бъдещи проблеми? Хубавото в случая е, че отговорът на този въпрос е положителен!

Как можем да направим проверката?

Първото и основно условие за това е или да имате КЕП на вашата фирма или да сте упълномощили вашата обслужваща счетоводна фирма да има пълен достъп, по електронен път, с техен КЕП, до данъчно-осигурителната ви информация. От там стъпките са следните:

  1. Влизате в Електронни услуги на НАП от ТУК.
  2. От там избирате – ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП), след което въвеждате ПИН кодът на електронният подпис.
  3. Избирате подменюто Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка
  4. От там избирате Справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС лица за определен данъчен период. Въвеждате желаният от вас дънъчен период и изпращате заявка.

В рамките на деня получавате един файл, представляващ таблица в Ексел, в която са отразени всички издадени и декларирани фактури към вашата фирма за избраният от вас данъчен период.

Важно е да имате предвид, че за да получите коректен резултат за даден данъчен период, трябва да е минал срока за подаване на ДДС декларациите за него, който е 14-то число на следващият месец.