Общи положения

Имали сте идея за бизнес и сте си регистрирали фирма с която да работите. Нещо обаче се е объркало и сте приключили с това начинание. Сега имате регистрирана на ваше име фирма, но не извършвате никаква дейност чрез нея. Какво следва от тук нататък? Длъжни ли сте да правите нещо или просто трябва да изчакате да ви връхлети следващата, може би доста по-добра ,идея? Това са въпроси, които може би доста хора си задават. Едно леко недоглеждане или непознаване на материята може да ви донесе сериозни проблеми. И така, след като сме преустановили дейността си какво следва от тук нататък.

Преминаваме към процедура по заличаване на фирмата

Първият вариант разбира се е да закрием и да заличим фирмата от търговския регистър. Това за съжаление е едно не чак толкова лесно действие (каквото е например е било откриването) и е съпроводено от задължителна пълна данъчна проверка. Преди да предприемете тази крачка трябва да сте сигурни че сте „изчистили“ всичко от фирмата си. Погасили сте всичките си задължения – към доставчици, персонал, кредитори и държавата, нямате складови и касови наличности и редица други. Както вече споменах обстойната проверка от страна на данъчните власти е задължителна, при която трябва да представите и редица справки и обяснения. В крайна сметка ако всичко е наред , дадената фирма може да бъде успешно заличена. Но ако в последствие се роди нова бизнес идея и решите да пробвате отново някаква дейност, то тогава трябва да започнете пак отначало всички стъпки по откриване и създаване на действащо дружество, с което да работите.

Решавам да запазя фирмата си. Може пък за в бъдеще късмета да ми се усмихне

Това разбира се е другият вариант, който имате пред вас и които по мои наблюдения голям брой от хората предпочитат. Голяма част от собствениците на бизнес, които са опитали веднъж искат да си оставят вратичка и за бъдещи действия. Освен това има и други, които са предприемачи по душа, не се отказват лесно и винаги търсят възможност за реализация. Какво обаче трябва да направите? Това, че фирмата не извършва дейност съвсем не означава, че можете просто да захвърлите всичко в очакване на по-добри времена. Има редица неща, които закона изисква да се правят независимо дали работите или не. На първо място ако сте регистрирали фирмата си по ДДС, то за вас остава задължението всеки месец да подавате дневници за покупки и продажби и месечна ДДС декларация било то и нулеви. В противен случай подлежите на глоба в размер на 500 лв. за първоначално нарушение, а за последващи пропуски сумата може да достигне и до внушителните 10 000лв. Също така в края на годината за вас остава задължението да поддадете отчет към НСИ, както и данъчна декларация към НАП, в която ясно да посочите че не сте извършвали дейност за дадената календарна година , както и неналичието на извършени приходи или разходи съгласно закона. За вас остава и задължението за изготвяне на годишен финансов отчет, както и неговото публикуване в търговският регистър. Тук също неизпълнението води до санкция като минимума е 500 лв. за юридическото лице и 500 лв. за управителя на дружеството.

Звучи ми сложно, как мога да се справя с всичко това?

Ако сам не успявате да се справите с тези ваши задължения, а и ако се притеснявате да не изтървете нещо и да бъдете след това глобен препоръчвам ви да се възползвате от услугите на Финансово – Счетоводна Къща. Ние от СКОДИ предлагаме такава услуга на клиенти, които временно са преустановили своята дейност на съвсем символични цени. Така те са винаги спокойни, че има кой да се погрижи за всичко и уверено и необезпокоявано могат да се насочат към следващата си идея и развитие на нов успешен бизнес.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/