Какво е важно да знаем?

От основна важност за всеки собственик на бизнес е да знае във всеки един момент какво е текущото му финансово състояние и дали може да направи нещо за да стане то още по-добро. Всичко това е свързано с вземането ежедневно на важни управленски решения, които могат да доведат както до разрастване на вашата дейност, така и до нейният упадък, в зависимост от това доколко правилни са те. Както може би знаете няма бизнес, който да бъде оставен да върви от само себе си и да бъде успешен. Най-малко причина за това е непрестанно променящият се пазар и икономическа обстановка в страната. Два основни фактора, с които е необходимо да се съобразим, ако искаме да бъдем успешни. Понякога е нужно да снижим разходите, да отложим някой покупки в бъдеще, понякога е необходимо да инвестираме, да следим персонала, неговото текучество и оптимален състав, както и много други фактори.

От къде да черпя информация за състоянието на бизнеса ми?

Отговорът се крие във финансовите отчети. В зависимост от необходимостта на управлението, както и от спецификата на дейността освен задължителният годишен отчет, дадено предприятие може да съставя и шестмесечни, тримесечни а дори и ежемесечни отчети и справки. Всичко се крие в числата, но и в правилното им четене и разбиране. За обикновеният и незапознат човек всички тези финансово – счетоводни справки и отчети са просто безсмислени числа подредени в таблици или просто поредната бумащина която „законът“ изисква. Това обаче съвсем не е така. За един специалист в областта на счетоводството и финансите, това не са просто някакви цифри а „книга“, в която е описано как точно се развива вашата дейност, къде са слабите и места и какво трябва да се направи за да се върви в правилната посока. Правилният и навременен финансов анализ е от изключително значение. Чрез него се проследява линията на развитие, следи се за настъпили текущи проблеми и се намират начини за тяхното отстраняване. Чрез него могат да се предвидят бъдещи събития и да се предприемат навременни мерки, преди да е станало твърде късно. Има редици счетоводни справки и финансови коефициенти, които е нужно да се следят текущо за да не останете изненадани в края на годината от резултата, който фирмата ви е постигнала.

Нямам нужните умения и опит в боравенето с финансови отчети и анализи. Какво да направя тогава?

Това е въпрос, който често се задава и е съвсем нормален. Не е нужно всеки предприемач да бъде отличен финансист или счетоводител за да може да се развива правилно. Винаги съм твърдял, че бизнесът е колективен спорт, в който от основно значение е екипът. За това при стартиране на дадено начинание първото и най-важно нещо, което трябва да направите е да сформирате правилен екип т.е. да работите с правилните партньори в сферата на финансовите и счетоводни услуги. Много хора не го разбират, но те са основен стълб във вашият бизнес. Те ще ви дават винаги правилните счетоводни, финансови и юридически консултации и и съвети. Познаването на счетоводното и данъчното законодателство, ежемесечното „четене“ и анализиране на вашият финансов отчет, правилното и навременно консултиране, всичко това ще бъде във ваш плюс и незаменима помощ по пътя към успеха. /Естествено добрият специалист, освен да разбира правилно финансовият отчет трябва да умее и коректно да го изготви, за да може и информацията в него да бъде достоверна/ Обратно при работа с неподходящи и недостатъчно компетентни партньори може да се окаже че всичко, което сте градили с толкова усилие и труд в един момент може да пропадне заради недобре свършена работа от тяхна страна. Затова винаги дръжте на качеството и не правете компромис със счетоводното и финансово обслужване на вашият бизнес. Доверете финансовата си отченост на специалисти в областта!

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/