Съгласно новите изменения на закона в сила от 01.01.2018г. за фирмите, които не са извършвали дейност през изминалата година отпада задължението за публикуване на Годишен Финансов Отчет в Търговският регистър. Вместо това те са длъжни да подадат декларация по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗС, с която да декларират това обстоятелство в срок до 31.03. Бланка на декларацията можете да свалите от ТУК. Освен нея в Търговският регистър се подава и декларация за истинност заедно с образец Г1.

Освен това отпада задължението за подаване на годишна данъчна декларация, но остава декларацията подавана към статистиката също в срок до края на месец Март.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/