Всяко начало е трудно. Това го знае всеки, който някога се е опитвал да създаде и развие свой собствен бизнес. За съжаление статистиката е стряскаща – над 80% от новостартиралите бизнеси фалират в рамките на първите 2 години. Защо това е така? Истината е, че причините са много и различни, но има някои основни моменти и съвети, най-вече от финансова гледна точка, от които може да извлечете доста ползи за вас, за да успеете да се закрепите на пазара и да осъществите успешно вашите намерения.

1. Предварителен разчет на нужните средства

Винаги при стартирането на каквото и да било ви е нужен някакъв начален капитал. Той би бил различен като сума, в зависимост от това какво именно е начинанието, с което сте решили да се захванете. Всеки нов проект изисква нужно време да се „разработи“ и най-малкото да достигне до момент, в който да може да се самоиздържа т.е. да покрива месечните си разходи само чрез изкараните от дейността приходи, без да е нужно да се „наливат“ пари от друго място. До достигането до този момент обаче е нужно да инвестирате парични средства от друг източник. Трябва да сте готови и да можете да издържите поне 6-8 месеца без реализирани печалби. Най-добре е тези средства да са лични и да не се използва още от началото заемен капитал, тъй като това много често води до попадането в един водовъртеж и затъване в дългове, което от своя страна може бързо да ви предвижи в групата на 80-те % фалирали начинания. За това правилният разчет и подсигуряването с нужният начален капитал е първата и най-важна стъпка към вашият успех.

2. Разграничавайте различните парични потоци

Трябва да умеете да разграничавате различните парични потоци, както входящи, така и изходящи. Не бива да смесвате личните си разходи и нужди със своите бизнес разходи. Същото се отнася и за приходите. Ако изкараните приходи от вашата дейност още от самото начало отиват за покриването на лични нужди и купуване на различни вещи, с цел да се „поглезите“ или да демонстрирате някакво положение и материален статус , то със сигурност края няма да е добър. Както по-горе казах има период, в който трябва да използвате лични средства за да задвижите вашият бизнес и де започне той да се самоиздържа. Този период обаче не бива и да е прекалено дълъг. В общият случай говорим за около 6-8 месеца. Ако след това не успеете да изкарвате достатъчно за да покривате поне месечните си разходи значи нещо куца. Това би означавало, че трябва да преразгледате задълбочено вашата идея и метод на работа. В противен случай рискувате да пропилявате изкарани приходи от друг успешен източник, които да влагате в нещо неработещо.

3. Реинвестирайте вашите приходи

Този съвет е свързан донякъде с предходния. В началото 100% от изкараните от дейността си приходи трябва да инвестирате обратно в нея. Това е единствения начин да развиете бизнеса си и да го накарате да заработи. Ако харчите изкараните приходи за лични нужди ще имате постоянен недостиг на средства, ще буксувате на едно място и трудно бихте прескочили този начален и най-кризисен период.

4. Изготвяйте и поддържайте изрядна своята документация

Много хора подценяват този момент. Те гледат единствено паричните приходи и за тях документите са някакви ненужни хартии, които само затрудняват тяхната дейност. Това е основна грешка! Документите са от особена важност. Поддържането на изрядна документация ще улесни много вашата работа, ще ви даде реална представа за това какво се случва и ще ви предпази от много бъдещи проблеми, които биха възникнали ако не обръщате внимание на този аспект от вашата дейност. Ще ви даде също така възможност да осъществявате нужния контрол и да знаете точно къде и за какво е отишъл всеки вложен лев. В този случай препоръчвам да работите с външни специалисти предоставящи счетоводни услуги. Те ще поемат тези функции и ще се занимават изцяло с вашата документация и нейното правилно оформяне и съхранение.

5. Оптимизирайте разходите си

Харчете разумно! В началният етап на развитие е необходимо да се прави много точен анализ на разходите. Съществуват два основни вида разходи – постоянни (режийни) и променливи. Целта тук е да се оптимизират променливите, тъй като на режийните разходи не може да се влияе много. Трябва да се купуват само най-наложителните неща и да се избягва разходването на средства за ненужни такива като апример скъпо офис оборудване, наемането от началото още на прекалено много персонал, скъпи придобивки и консумативи и др. Много добър вариант тук е да се сключи абонаментен договор с Финансово – Счетоводна Къща. Така ще поверите обслужването си на професионалисти , а същевременно ще спестите и доста пари за наемане на персонал, заплати, осигуровки, софтуер, създаване на работно място и закупуване на офис техника, обучения и участие в семинари и други.

6. Работете с професионални партньори и консултанти

Както и по-горе споменах много е важно правилно да изберете партньорите, с които да работите. От това зависи в голяма степен и това как ще се развивате. Тъй като не може да знаете абсолютно всичко, както и да извършвате сам всички дейности, от основно значение да работите с правилен екип. От първостепенна важност тук препоръчвам да прехвърлите счетоводното си и финансово обслужване на външна фирма. Така ще се освободите от големи отговорности и дейности, които иначе ще заемат голяма част от времето ви (а това е един от най-важните ресурси) и не ще ви позволят да се занимавате с чисто организационните дела като намиране на клиенти, разработването на пазари и т.н. което ще се окаже и пагубно за вас в един момент. Освен това добрите счетоводни къщи работят и съвместно с юристи, като така могат да отговорят изцяло на всички ваши въпроси и казуси. Специалистите в областта на счетоводните услуги ще бъдат неизменно до вас както през този най-труден начален момент на разработване на бизнеса ви така и след това. Ще ви дават винаги правилните съвети и консултации за това как е най-добре да постъпвате в даден момент и ще ви предпазят от евентуални проблеми които биха възникнали при непознаването на трудовото, данъчното и търговското законодателство.

Обобщение

Отново ще ви повторя, че всяко начало е трудно и нищо не идва така да се каже даром, но прилагането на някои основни принципи и избора на правилните професионалисти, с които да работите биха повишили значително вашите шансове за това да прескочите този първи етап, да развиете вашият бизнес и да не станете част от поредната статистика за неуспели предприемачи.

Ние от Финансово – Счетоводна Къща СКОДИ се стремим винаги да бъдем до нашите клиенти и да даваме най-доброто от себе си, за да може да вървим заедно напред.

Бончо Янчев
Асистент одитор
Финансово – Счетоводна къща СКОДИ
https://skodi.net/://skodi.net/