Както може би един много голям процент от вас знаят покупката или вноса на лек автомобил е облагаема доставка, което означава, че собственикът, който го придобие трябва да плати дължимият данък добавена стойност при покупката и да го внесе в бюджета в законоопределените за това срокове. В повечето случаи това са доста големи суми (особено когато говорим за нов или по-луксозен лек автомобил). Така например ако придобиете автомобил с цена 60 000 лв. ДДС-то което плащате е 10 000 лв. А ако автомобилът ви струва 80 000, 100 000 или повече? Сумите не са малки нали? Повечето от вас ще попитат – А имали вариант да си възстановя тези платени големи суми за ДДС ? За радост в определени случаи това е възможно!

Нека първо да разгледаме обаче каква е дефиницията за „лек автомобил“ посочена в закона за ДДС – Условието е броят на местата в него, като изключим това на шофьора, да не превишава 5 (или така познатото 5 + 1) и автомобилът да се използва само за превоз на хора. В момента не разглеждаме лекотоварните или товарните превозни средства, за които механизмът на ДДС е по различен. И така как може да избегнем безвъзвратното внасяне на такива големи суми за ДДС? Първо да посочим, че закона предвижда определени случаи, при които е на лице правото на приспадане (възстановяване) на данъчен кредит и те са поместени в чл. 70 ал.2 т.1 от закона. Такива са закупените превозни средства, които ще се използват само и единствено за услуги, свързани с транспорт или охрана (СОТ и др.), таксиметрови превози, куриерски услуги, курсове за обучения и подготовка на шофьори или предназначени само за директна препродажба (както са автокъщите например). Тук трябва да поясним, че за да възникне правото на приспадане на данъчен кредит, купувачът и продавачът трябва задължително да са юридически лица, като и двамата трябва да са регистрирани по ДДС към момента на извършване на покупката. Ако обаче не извършвате някоя от посочените по–горе дейности, как тогава може да си възстановите платеният данък при покупката? Отговорът се крие отново в чл. 70 от Закона за Данък върху Добавената Стойност, който предвижда приспадане на данъчен кредит при отдаване под наем на закупеният лек автомобил. Ако искате да разберете как точно, кога и при какви случаи можете да се възползвате от този член във закона така, че да не изгубите платените от вас големи суми за ДДС при придобиването на автомобил може по всяко време да се допитате до нашите консултантски услуги, като използвате някои от посочените ТУК начини. Ние ще отговорим подробно на вашите въпроси и ще ви консултираме така че да извличате винаги максимална полза от вашата дейност.