Какво представлява дистанционното счетоводство? Това, което предлагаме ние е една сравнително нова, високотехнологична услуга улесняваща комуникацията между вас и вашият счетоводител. Тъй като знаем, че времето ви е един от най-ценните ресурси ние искаме да ви спестим всичко излишно за…